رتبه ی سه کنکور باشی و بورسیه از فرانسه در رشته پزشکی ...
اما تکلیف رو بر ترفیع مقدم بدونی ...
بیراه نیست که می‌گن شهادت لیاقت می‌خواد ...
به قول شهید آوینی ، هر وقت کوله بارت سبک شد ، اوج میگیری و سبکبال پرواز میکنی ...