استقبال گسترده مردم استان کربلا از فتواهای
 مراجع دینی مبنی بر جهاد علیه داعش و استعفای
دسته جمعی کارمندان دو شبکه ماهواره ای در عراق
در اعتراض به سیاستهای مغرضانه این شبکه ها
 علیه ارتش و مردم این کشور از جمله اخبار امنیتی اخیر عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، هزاران نفر از اهالی استان کربلا با مراجعه به مراکز اعزام داوطلبان، آماده حضور در مناطق درگیر و مقابله با  گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش هستند.

شهروندان این استان همراه با ساکنان دیگر مناطق عراق در پاسخ به فتاوی جهاد مراجع دینی عراق، برای حضور در صحنه های درگیری و ریشه کن کردن روریسم  در عراق اعلام آمادگی کردند.

از سوی دیگر این پایگاه از استعفای دسته جمعی کارمندان شبکه های ماهواره ای "العربیه " و "العربیه الحدث" در بغداد به دلیل اتخاذ سیاستهای خصمانه از سوی مسئولان این شبکه های ماهواره ای علیه دولت عراق، خبر می دهد.

 کارمندان این شبکه ها در واکنش به اتخاذ سیاستهای جانبدارانه از داعش علیه ارتش و مردم عراق و اتخاذ سیاستهای مغرضانه علیه این کشور دست به این اقدام اعتراضی زدند.

از سوی دیگر پایگاه سومریه نیوز به نقل از برخی مسئولان محلی استان ذی قار اعلام کرد که تاکنون 2500 نفر از ساکنان این استان در پاسخ به ندای مراجع دینی برای جهاد علیه تروریستهای تکفیری اعلام آمادگی کرده اند.