عکس امام و رهبری در دست شعیان عراق/

عکس امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستان

شیعیان عراق که برای پیوستن به نیروهای امنیتی برای

مبارزه با گروه تروریستی داعش عازم شمال بغداد هستند.