مـگویند

براے شناخت دختر،

مــآدرش را باید دید.

مـ دختــر فاطمــﮧ (س)امـ

از مـــآدرمـ آموختــﮧ امـ

نامحرمــ بود،

بـ چشم بینــا نیست!(1)

مادرمــ را اگر شناختی

تمــآم دخترآ پاك سرزمینمــ را خواهـ شنـــآخت
1.امام موسى بن جعفر به نقل امام علىّ (ع) حكایت می فرمایند:پیامبر اكرم (ص) همراه با مرد نابینایى به خانه فاطمه (س) آمد، بلافاصله فاطمه (س)خود را كامل پوشاند.رسول خدا (ص) فرمود: چرا خود را پوشاندى با این كه او تو را نمى بیند؟فاطمه (س) فرمود: اى پیامبر خدا! اگر او مرا نمى بیند، من كه او را مى بینم و او بوى مرا حس مى كند!پیامبر اكرم فرمود: گواهى مى دهم كه تو پاره دل منى. { بحار الا نوار: ج 43، ص 91، ح 16}