به سر رسیدن این انتظار نزدیک است

                                                                   خزان رسیده بشارت بهار نزدیک است

     من از صدای تپشهای قلب فهمیدم

                                                                    که آستانـه دیـدار یـار نـزدیـک است

جاده ها خود را آماده می کنند . برای قدم های استوار تو و فرشی از زیارت « السلام علیک یا اباصالح »

بر خود می گسترند. تو که می آئی بر آسمان تاریک دلها می تابی و روشنی را به شبهای تاریک هدیه

می کنی و دلهای شکسته را با مهربانی پیوند می زنی.

من بخوبی می دانم که نیمه شعبان سبزترین روز سال است و دل من سبزتر از آن و دلی که با آسمان

دوست نباشد ، تنهاترین دلهاست.

همگان ، حتی مهتاب هم برای رؤیت تو وضو گرفته است .

و ما منتظریم ....