گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست
علم فاطمه دست قلم عباس است

اس ام اس اربعین حسینی, اس ام اس اربعین 92

درسی که اربعین به مامی دهد، زنده نگهداشتن یاد حقیقت
وخاطره ی شهادت درمقابل طوفان تبلیغات دشمن است
«مقام معظم رهبری»

اس ام اس اربعین حسینی, اس ام اس اربعین 92

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد.....