شرمنـــده از تو اے پـــــدر شهیـــد . . .

که تمـــــــام آرزوهــایت را بوسیــدے و گذشتے

و من نـــگذشتــم


و باز نتـــوانستم بگــذرم

شرمنـــــده ام ....