یـــاصـــاحــبـــــ...

دلـــم عجیب گرفته اسـتــــ...

تنها هوای عشق تـــو دل شكسته ی مرا ارام میكند...


عشق صدای فاصله هاستــــ....

فاصله ی من و تـــو كه به فاصله ی شبنم و اطلسی می ماند...

دلـــم عجیب گرفته استــــ...


اللهم عجل لولیك الفرج