سلام بر شهدا که پیکرهای مطهرشان بعد از خدا

همنشینی نداشت مگر نسیم صحرا و سر بر نداشتند

مگر به عشق فاطمه(سلام الله علیها) .....