انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید
                                  ماچه میدانیم دلتنگی غروب جمعه را

اللهم عجل لولیک الفرج